Εγγραφές

Αν θέλετε να εγγραφείτε, επικοινωνήστε με τον Σύλλογο και δηλώστε το ενδιαφέρον σας.

Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
Επομένως, αυτό που θα βοηθήσει τα παιδιά μας , είναι να είμαστε συνεπείς στην ετήσια συνδρομή μας.

Μετά από ομόφωνη συμφωνία του ΔΣ του συλλόγου μας η ετήσια συνδρομή ορίστηκε ως εξής: 

Οικογένεια με ένα παιδί στα  20 ευρώ
Οικογένεια με  δύο παιδιά στα 30 ευρώ
Οικογένεια με τρία παιδιά 35 ευρώ

Οι συνδρομές είναι ανταποδοτικές και επιστρέφουν στα παιδιά μας
μέσα από τις εκδηλώσεις και προσφορές του Συλλόγου.

Τρόποι πληρωμής 
Παραδώστε στο σχολείο το  αντίτιμο της συνδρομής σας
σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
«Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων – Ετήσια συνδρομή έτους – Ονοματεπώνυμο παιδιού – Τάξη και τμήμα».