Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπος goneisdimdrosias.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και τηρεί την Πράξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1998 και τη σχετική νομοθεσία (σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006). Η Πολιτική μας εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς.

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής σας σε αυτό το site και για την ανάλυση στοιχείων επισκεψιμότητας.

Cookies
Τι είναι τα cookies;

Τα coοkies είναι μικρά αρχεία (Text files), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται προσωρινά στο υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής σας σε αυτό το site και για την ανάλυση στοιχείων επισκεψιμότητας.

Για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας, η χρήση των Cookies είναι απόλυτα αναγκαία.

Απαραίτητα Cookies

Τα cookies αυτά αφορούν στην αποθήκευση πληροφοριών ή την απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδροµητής. Για τα cookies αυτά δεν σας παρέχεται η δυνατότητα να τα απορρίψετε, καθώς θα ήταν ανέφικτη η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Ιστοσελίδας.

Third party cookies

Τα cookies αυτά δεν είναι απαραίτητα, αλλά βελτιώνουν την εμπειρία σας σην ιστοσελίδα, παρέχοντας μία σειρά από χρήσιμες λειτουργίες.

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας και άλλα. Τα cookies αυτά συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε επίγνωση ότι οι ιστότοποι τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου και σε καμία περίπτωση είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων εκτός του παρόντος και η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν προορίζεται να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη πέραν του παρόντος ιστότοπου.

Φόρμες

Αυτός ο ιστότοπος δεν περιέχει καμία φόρμα.

Google forms

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς διάφορες Google forms. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των φορμών απαιτούνται από το Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς.  Αυτές οι πληροφορίες επεξεργάζονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.  Οι φόρμες Google είναι μια εξωτερική εφαρμογή και καλύπτονται από τη δική τους πολιτική απορρήτου και όρους χρήσης.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με θέματα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας και λοιπών ζητημάτων που τυχόν δεν καλύπτονται από την παρούσα και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τους. goneisdimdrosias@gmail.com