ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μετά από Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 στο οποίο παραιτήθηκε το απερχόμενο Δ.Σ. του συλλόγου, ορίστηκε ως ημέρα αρχαιρεσιών η 6η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο. Λόγω της κατάστασης που βιώνουμε (COVID 19) η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου από τις 10:00 μέχρι τις 12:00. Μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέχθηκαν η κα Τάνια Αγγελικάκη, η κα Βιολάντα Λαδοπούλου και η κα Νικολέτα Στρακούλα.

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για την ελεγκτική επιτροπή ή για την ένωση γονέων μπορούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους έως την Τετάρτη, 03 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ., αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail του Συλλόγου goneisdimdrosias@gmail.com.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για να μπορέσει κάποιος είτε να ψηφίσει είτε να θέσει υποψηφιότητα θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερος δηλαδή να έχει καταβάλει το ποσό των 5,00€ για ένα παιδί και το ποσό των 10,00€ για δύο παιδιά και πάνω. Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της συνδρομής επί τόπου σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, την ημέρα και την ώρα των εκλογών.

Επισημαίνεται ότι:
• Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς (Μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο γονείς).
• Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.
• Δεν ψηφίζει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση.

• Για να θεωρηθεί νόμιμη η διαδικασία θα πρέπει να προσέλθει τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η συμμετοχή γονέων που να εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Διευκρινίζεται ότι όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και για την Ένωση Γονέων δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Κατανοούμε το δύσκολο της ημέρας και της ώρας αλλά η είναι η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη καθώς η ύπαρξη του Συλλόγου Γονέων ειδικά σε αυτή την βαθμίδα της εκπαίδευσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των παιδιών μας για μία ελεύθερη, δίκαιη και υγιή εκπαίδευση.

Ευχαριστούμε
Για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
του 1ου Δημοτικού Δροσιάς
Η Εφορευτική Επιτροπή

1ο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

COVID19 - Σχολική κάρτα μέσω του edupass.gov.gr

Δύο φορές την εβδομάδα - την Τρίτη και την Παρασκευή 

  • Κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • Το ΑΜΚΑ σας ή το ΑΜΚΑ του παιδιού σας αν είστε γονέας ανήλικου μαθητή.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, το δηλώνετε στην πλατφόρμα και εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μεταβείτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/θείσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).